Dette huset på Brandsvoll i Finsland har gjort tjeneste som skole, kommunelokale og garasje. Det blir nå flyttet til Porsmyr bygdetun og innredet det som det var på 1860-tallet. I mai 2022 ble huset demontert, og gjenoppbygging på Porsmyr pågikk i 2023, og fortsetter i 2024. Se under "Tilbakeblikk - 2023 - Skolehuset" for å se arbeidet som ble gjort i 2022 og 2023.

Ved oppstart i 2024 var taket ferdig med takstein og vindskier, men det gjenstår mye arbeid utvendig, og alt innvendig. Dette arbeidet fortsetter i 2024.