Porsmyr bygdetun

Velkommen til Porsmyr bygdetun

Et levende bygdetun i tidligere Songdalen kommune, nå Kristiansand kommune.

Velkommen til hjemmesiden vår

God jul og godt nyttår 2023!

Tirsdags-dugnaden starter igjen


tirsdag 10. januar kl 09:00 - 14:00.

Vi tar juleferie fra 20. desember til 10. januar.
Besøksadresse: Birkenesvegen 4, 4645 Nodeland

E-mail: nilstrons@gmail.com 

Telefon +47 916 11 411 

Eller +47 913 24 672