Porsmyr bygdetun

Porsmyr har fått hjertestarter

Lion Club Greipstad ved Knut Mørk overrakteen AED hjertestarter til Porsmyrs Venner ved Berit Mølland.

Hjertestarteren er plassert i en utendørs boks under halvtaket på uthuset, slik at den er tilgjengelig hele døgnet. 

Terje Henriksen fra Songdalen Røde Kors Hjelpekorps har holdt førstehjelpskurs for dugnadsarbeiderne på Porsmyr.

Hjertestarteren er plassert på veggen under halvtaket ved tunet. Her er den tilgjengelig hele døgnet.