Porsmyr bygdetun

Kjørebeskrivelse

Du tar av fra E-39 i Brennåsen, ca 10 km vest for Kristiansand, og kjører oppover fylkesvei 461.
Det er to adkomstveier:

1) Etter 200 m kan du ta til venstre, og krysse Songdalselva (Sygna). Ta så til høyre og kjør ca. 1, 5 km. Da vil du se Porsmyr på venstre side (rød markering på kartet).

2) Etter å ha tatt av fra E-39 følger du Fv. 461 ca 2 km til du kommer til rundkjøringen på Nodeland (øverst på høyre side av kartet). Ta til venstre i rundkjøringen, og følg Nye Kirkeveg til du har krysset Songdalselva. Sving til venstre like over broen, og kjør ca 200 m. Du ser da Porsmyr oppe i bakken på høyre side.