Porsmyr bygdetun

Stiftelsen Porsmyr
Org. nr. 979 316 801  

Styret 2024 består av:

Oddbjørn Follerås

Styreleder

Mads Gedde Myrre

Solveig Nordkvist,

Asborg Hærås

Nils Terje Tronstad

Jan Eikeland

Kasserer

Leder i Porsmyrs venner

Porsmyrs venner. Styret 2024:

Jan Eikeland

Erling Penne

Asborg Hærås

Liv Kaaland

Berit Undis Mølland

Styreleder

Nestleder

Kasserer

Sekretær

Varamedlemmer:

Nils Terje Tronstad

Åse Røyrås 

Bildetekst: Disse fire fikk blomster for lang og tro tjeneste på Porsmyr: Fra venstre: Arne Rypestøl, Mads Gedde Myrre, Astrid Myrre og Signe Haugstad.