Porsmyr bygdetun

Kort beskrivelse av eiendommen

Historikk
Kommunen kjøpte Porsmyr gård i 1997. Allerede før salget var i havn var noen entusiaster i gang med å sikre uthuset. På dette tidspunktet hadde man sett at det var 120 cm ute av lodd. Huset ble rettet opp ved hjelp av folk og jekketaljer.
Det ble i samme tidsrom opprettet en stiftelse med Josef Dybing som formann. Kort tid etter ble Porsmyrs venner startet.

Etter at kjøpet var en realitet, ble det satt i gang med opprydning på gården. Uthuset var som nevnt ikke i noe god forfatning. Det meste måtte rettes opp.

Hele virksomheten er basert på frivillig innsats. Det er lagt ned et betydelig antall dugnadstimer, vil anslå per dags dato over 100 tusen timer.

Vi har vært heldige som har et velvillig næringsliv, private , lag og foreninger som har støttet oss.

Status i 2018:
Det er i dag 8 bygninger på eiendommen.
Hovedhus fra 1856, løe fra 1914, et stabbur fra 1850-tallet og et stabbur fra 1550.

Senere er det satt opp et kombinert bryggerhus, smie, garasje og vognskjul. Den nyeste er et kvernhus som ble laftet opp på dugnad i 2016.

Det er skiftet tak på de fleste bygninger. Det er også kommet en stav-sag som er koblet til løa.

Hovedhuset
Her har vi en flott tekstilavdeling som inneholder klær fra gamle dager.

Vi har møbler i stuene som er noenlunde tidsriktige.
En bakerovn er bygd opp.
Soverom med alle nødvendige ting, tissepotte, dostol mm.
Det aller meste av utsyr og gjenstander har vi fått. Vi nevner ikke navn på givere, ingen nevnt, ingen glemt.
Vi er evig takknemlige for alle gavene.

Fotoarkivet

Vi har overtatt Songdalen Fotoregisters arkiv med innsamlede bilder fra år 1900 og fram til i dag. 
I tillegg har vi registrert og fotografert vel 1600 gjenstander. Disse er rengjort og stilt ut. 


Kjøretøy:
Pr. i dag har vi 6 gamle kjøretøyer. En traktor fra 1918, en fra 1928 og en Ferguson Gråtass fra 1954. En Overland vippet fra 1928. En Opel super six fra 1937. En brannbil Ford jeep fra 1944. En del av kjøretøyene er gitt som gave. Det finnes også en kopi av stokkebåt fra ca. 1349, altså svartedauden.

Vi er en gjeng på ca. 30 damer og menn som samles hver tirsdag kl 0900 til ca. kl 1400. Alle er velkommen til å være med. Vi håper på å ha åpent på søndager i sommer. Vi vil gjerne at du stikker innom!

Berit Undis Mølland

For Porsmyrs venner,