HEDERSPRIS TIL PORSMYR BYGDETUN.

Porsmyr Bygdetun ble tildelt hedersprisen «Årets museum 2023» da Agder Museumslag lørdag 16.03.2024 avholdt årsmøte i Høvåg.


Ved utvelgelsen av årets museum har komiteen lagt vekt på følgende punkter: nybrottsarbeid, total kvalitet, kreativitet, aktualitet, imponerende arbeids- eller dugnadsinnsats, enestående innsats innen et område, ekstraordinær innsats i forhold til en bestemt målgruppe og særlig tilrettelegging for tiltak i Den kulturelle skolesekken


Prisvinneren mottok blomster, diplom og en gave på 10.000 kroner.


"Fritidsnytt.no" er det egen artikkel om denne prisutdelingen.


Prisen ble mottat av fra venstre Solveig Nordkvist, Oddbjørn Follerås og Nils Terje Tronstad fra Porsmyr Bygdetun.

Til høyre er nyvalgt leder for Agder Museumslag, Sally Vennesland.